Gaja iki 2000 metų.

KAUNO  MIESTO  SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS

KŪNO  KULTŪROS  IR  SPORTO  SKYRIAUS

SPORTO  MOKYKLA  “GAJA”

 
1963 m. sausio 2 d. Kaune, prie Kūno kultūros instituto, buvo įkurta Aukštojo sportinio meistriškumo mokykla (ASMM). Pirmuoju jos direktoriumi paskirtas A.Vainorius. Mokyklos organizavimo rūpesčiai gulė ir ant direktoriaus pavaduotojo Z.Motiekaičio bei mokymo dalies vedėjo J.Lopatos pečių. Per trumpą laiką suburtas 19 trenerių kolektyvas, pakviesti treniruotis geriausi sportininkai iš miesto JSM. 1963-1967 m. ASMM kultivuojama 17 sporto šakų. Iš jų: akademinis irklavimas, baidarių ir kanojų irklavimas, lengvoji atletika, žirginis sportas, plaukimas, stalo tenisas, dziudo imtynės, šiuolaikinė penkiakovė ir kt. Vėliau nutarta mažinti sporto šakų skaičių, kad būtų galima kryptingiau siekti sporto aukštumų, tikslingiau plėtoti materialinę bazę. 1971 m. liko 13 sporto šakų, 1978 m.-10, o 1982 m.- tik 8: tai dziudo, imtynės, akademinis irklavimas, lengvoji atletika, plaukimas, šiuolaikinė penkiakovė, kulkinis šaudymas ir vandensvydis. 1977 m. sausio 27 d. mokykloje įkuriamas olimpinio rezervo centras, kuriame treniravosi geriausi sportininkai, kurie atstovavo respubliką bei TSRS tarptautinėse varžybose, Pasaulio, Europos čempionatuose ir olimpiadose.

Bėgant metams, ASMM įnašas į respublikos sportinį gyvenimą vis didėjo, pasiekta puikių rezultatų, išaugo naujos trenerių ir sportininkų kartos. Sportininkai, dalyvaudami Europos, Pasaulio pirmenybėse, dažnai grįžta namo pasipuošę nugalėtojų medaliais. Visoje respublikoje ir buvusioje Tarybų Sąjungoje garsėjo treneriai: A.Arelis, J.Gedminas, J.Kuricinas, V.Galubauskas, J.Aleksandravičienė, L.Puskunigis, B.Kalėdienė, N.Plungienė ir kt. ASMM džiaugiasi išugdytais Pasaulio čempionatų prizininkais: Č.Jezerskiu, kuris 1973 m. tapo savigynos imtynių pasaulio čempionu, V.Mizgaičiu – klasikinių imtynių pasaulio čempionu, A.Čikotu – akademinio irklavimo pasaulio vicečempionu. G.Ramoškienė ir L.Kaminskaitė iškovojo Pasaulio čempionate trečiąją vietą akademiniame irklavime. 1978 m. L.Kaminskaitė pasaulio akademinio irklavimo čempionate iškovojo antrąją vietą. Gerai pasaulio čempionatuose pasirodė ir jaunimo bei studentų akademinės valtys: 1979 m. jaunimo aštuonvietė iškovoja antrąją vietą. Studentai G.Giedraitis ir S.Krasauskas iš universiados sugrįžta su sidabro medaliais. Neužmirštamas yra mokyklos sportininkas V.Dudinas, kuris1967 m. pasiekė 3000 m. bėgimo su kliūtimis pasaulio rekordą. Europos pirmenybėse G.Ramoškienė iškovoja pirmąją vietą akademiniame irklavime. A.Daukša tampa Europos kulkinio šaudymo čempionu, A.Skarulienė – Europos stalo teniso čempione, A.Songaila – Europos savigynos imtynių čempionu. Sportinė visuomenė ir treneriai ypač džiaugiasi olimpinių žaidynių prizininkais ir dalyviais. Tai B.Kalėdienė – Tokijo olimpiados 4 vietos laimėtoja. Romos olimpinėse žaidynėse B.Kalėdienė iškovoja bronzos medalį. Miuncheno olimpinėse žaidynėse V.Butkus iškovoja sidabro medalį, o puikios irkluotojos G.Ramoškienė ir L.Kaminskaitė iškovoja 3-ią vietą, šios olimpiados dalyviu buvo ir A.Čikotas. Seulo olimpinėse žaidynėse akademinio irklavimo atstovės G.Brazauskaitė ir A.Gudeliūnaitė iškovojo 4-tą vietą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1991-03-11), Lietuvos sportininkams atsivėrė platus kelias į Olimpines žaidynes, Pasaulio, Europos čempionatus ir kitas tarptautines varžybas bei pareikalavo didelės atsakomybės iš tenerių ir sportininkų. Per atkurtos nepriklausomybės dešimtmetį “Gajos” (mokyklos pavadinimas pakeistas 1992-01-28) auklėtiniai, nors ir atsirado kai kurių sunkumų sportininkų paruošime, organizaciniame darbe, pasiekė eilę puikių pergalių. Barselonos, AtlantosSidnėjausolimpinėse žaidynėse Lietuvos komandų sudėtyje buvo 16 “Gajos” sportininkų, kurie garbingai gynė Lietuvos vardą. Atlantos olimpinėse žaidynėse dziudo imtynininkas A.Merkevičius iškovojo 9-tą vietą, Barselonos olimpinėse žaidynėse ieties metikė T.Nekrošaitė – 18-tą vietą, Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse akademinio irklavimo dviviete valtimi dalyvė B.Šakickienė tapo bronzos medalio laimėtoja. Šiose olimpiadose septyni mūsų mokyklos auklėtiniai iškovojo vietas dvidešimtuke, kiti tenkinosi žemesnėmis vietomis.

 

       Pasaulio čempionatuose pirmame dešimtuke iškovotos sekančios vietos:

 

V.Bičiulaitis   (boksas)                                   3-ia vieta     1995m.
N.Savickytė   (akademinis irklavimas)               8-ta vieta     1993 m.
A.Merkevičius   (dziudo imt.)                          7-ta vieta     1995 m.
A.Merkevičius   (dziudo imt.)                          5-ta vieta     1997 m.
V.Bičiulaitis   (boksas)                                   9-ta vieta     1997 m.
R.Nomeika   (boksas)                                    9-ta vieta     1997 m.
V.Kupčinskas ir V.Mizeras  (b/kan/irklavimas)     9-ta vieta     1999 m.
B.Šakickienė   (akademinis irklavimas)              4-ta vieta     1999 m.
R.Mickutė   (dziudo imt.)                               9-ta vieta     1999 m.

 

      Europos čempionatuose 1-6 vietas iškovojo:

A.Raizgys  (lengvoji atl.)      5-ta vieta 1992 m.

A.Merkevičius  (dziudo imt.)  5-ta vieta 1993 m.

A.Balnaitis  (dziudo imt.)      2-ra vieta 1994 m.

A.Merkevičius  (dziudo imt.) 2-ra vieta 1999 m.

R.Rimas  (dziudo imt.)         5-ta vieta 1999 m.

 

Tai tik dalis pačių geriausių pasiekimų, kurie kalba apie gana sėkmingą mokyklos darbą visus keturis dešimtmečius, prie kurios vairo darbavosi eilė talentingų, sumanių bei darbščių vadovų, tai: J.Anilionis, Z.Stankevičius, A.Gasparka. Nuo 1985 metų ( iki dabar) mokyklai vadovauja V.Krimelis, kuris, sumaniai tęsė ir tęsia pirmtakų pradėtą darbą, suburdamas talentingų trenerių, tarnautojų komandą (A.Arelis, V.Buika, P.Vinciūnas, V.Sinkevičius, L.Dudėnienė, V.Novickis) kurie, vadovaudamiesi sporto mokslo pasiekimais, savo talento ir darbštumo dėka garsina mokyklos ir Lietuvos vardą pasaulyje.

Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d., Kauno miesto tarybai priėmus sprendimą “Dėl Kauno sporto mokymo įstaigų reorganizavimo”, ir įkūrus atskiras irklavimo, buriavimo sporto mokyklas, sporto mokykloje “Gaja”  liko tik 3 sporto šakos – boksas, dziudo, rankinis bei buvo prijungta orientavimosi sporto mokykla.

________________________________________________________________________________________

 

 

Atgal