PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2017 m. liepos 11 d.
sprendimu Nr. T-457