2019 m.

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. I ketv.
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. II ketv.
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. III ketv.
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. IV ketv.
 1. Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv.
 2. Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketv.
 3. Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv.
 4. Finansiniu ataskaitų rinkinys 2019 m. IV ketv.

2019 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita / aiškinamasis raštas

2018 m.

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. I ketv.
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. II ketv.
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. III ketv.
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. IV ketv.
 1. Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv.
 2. Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketv.
 3. Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketv.
 4. Finansiniu ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketv.

         Metinis aiškinamasis raštas už 2018 m.

2017 m.

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. I ketv.
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. II ketv.
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. III ketv.
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. IV ketv.
 5. Finansiniu ataskaitu rinkinys 2017 m. I ketv.
 6. Finansiniu ataskaitu rinkinys 2017 m. II ketv.
 7. Finansiniu ataskaitu rinkinys 2017 m. III ketv.
 8. Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. 12 31
 9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-12-31
 10. Įmokų ir lėšų, skirtų programoms finansuoti, ataskaita 2017-12-31

2016 m.

 1. Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31 d.

Atgal