Home » Dokumentai » Priėmimo sąlygos

Parama 2 %

2020 m. gegužės mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Bal    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Priėmimo sąlygos

PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SPORTO MOKYKLĄ „GAJA“ TVARKA

 1. Į mokyklos pradinio rengimo mokomąsias grupes priimami visi norintys sportininkai nuo 6 metų.
 2. Į mokykloje kultivuojamų sporto šakų meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo mokomąsias grupes priimami atitinkamo amžiaus sportininkai, vadovaujantis Lietuvos sportininkų kvalifikacinių kategorijų nustatytais reikalavimais, atsižvelgiant į sportininko fizinius duomenis ir sveikatos būklę.
 3. Į mokyklą priimami sportininkai nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
 4. Sportininkai į mokyklą priimami ištisus metus. Pagrindinis priėmimas organizuojamas kasmet rugsėjo 1–30 dienomis.
 5. Informacija apie priėmimo į mokyklą laiką skelbiama žiniasklaidoje, miesto bendrojo lavinimo mokyklose, sporto mokykloje, mokyklos internetiniame puslapyje.
 6. Sportininkai į mokyklą priimami pagal tėvų, globėjų ar rūpintojų pateiktus prašymus mokyklos direktoriui. Prašymo forma patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu.
 7. Prašyme nurodoma:
  • Sportininko vardas, pavardė, gimimo data;
  • Tėvų (globėjų ar rūpintojų) adresas, telefonas;
  • Sporto šaka, kurios treniruotes norėtų lankyti sportininkas.
 1. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
  • Gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) patvirtintos formos (forma Nr. 068/a) sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma arba sporto medicinos centro pažyma apie sportininko sveikatos būklę;
  • Dokumentai, galintys pagrįsti mokesčio už sporto mokymą lengvatas.
 1. Prašymai priimami mokykloje ir užregistruojami specialioje registracijos knygoje.
 2. Mokykla ir tėvai ar globėjai, atstovaujantys sportininko interesams, pasirašo sutartį.          (Prašymo ir sutarties formos).

 II. SPORTININKŲ ŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

 1.  Sportininkas mokyklos komisijos (pedagogų tarybos) siūlymu gali būti pašalintas iš mokyklos šiais atvejais:
  • Sportininko elgesys kelia realią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui;
  • Sportininko elgesys pažeidžia mokyklos nuostatus ir sportininkų elgesio taisykles;
  • Atitinkama institucija nustato, kad sportininkas vartoja draudžiamus preparatus ar narkotines medžiagas.
 1. Treneris turi teisę pateikti mokyklos direktoriui prašymą dėl sportininko pašalinimo iš mokyklos, nurodydamas konkrečias priežastis (treniruočių nelankymas, mokesčio už sporto mokymą nemokėjimas, gydytojo rekomendacija, paties sportininko pageidavimas). Treneris apie siūlymą pašalinti sportininką iš mokyklos turi informuoti sportininko tėvus (globėjus ar rūpintojus).
 2. Sportininkas iš mokyklos šalinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1.  Sprendimas pašalinti sportininką iš mokyklos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________________________________________________________

DĖL MOKESČIO UŽ MOKYMĄ SPORTO MOKYKLOJE

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. T-36 „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose pakeitimo“ informuojame, kad nuo 2014 m. vasario mėn. Kauno sporto mokykloje „Gaja“ nustatytas žemiau nurodytas mėnesinis mokestis už sporto mokymą pagal sporto šakas:

Badmintonas 7,24 EUR
Boksas 5,79 EUR
Dziudo 7,24 EUR
Dviračių sportas 5,79 EUR
Fechtavimas 5,79 EUR
Graikų-romėnų imtynės 5,79 EUR
Laisvosios imtynės 5,79 EUR
Orientavimosi sportas 5,79 EUR
Stalo tenisas 5,79 EUR
Šachmatai 5,79 EUR
Šaškės 5,79 EUR
Šaudymo sportas 5,79 EUR
Šaudymas iš lanko 5,79 EUR
Tekvondo 5,79 EUR


2015-05-19 Nr.T-247 (nauja redakcija su 2015-06-30 priedu Nr.T-363)
Mokestis už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose mokamas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytą mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama):

Atgal


Leave a comment