Gaja_emblema_ADKauno sporto mokykla „Gaja“,

Partizanų g. 180, LT-50327 Kaunas,

Tel. (8-652) 03041

el.paštas smgaja@gmail.com

Įstaigos kodas 304184262

Biudžetinių lėšų sąsk. LT09 4010 0510 0363 0556,
Spec.lėšų sąsk. LT68 4010 0510 0363 0561,
Pavedimų lėšų sąsk. LT79 4010 0510 0363 0557; 
DnB bankas Kauno skyrius, banko kodas 40100
 
 
 

DIREKTORIUS

 

Evaldas Skyrius  (8-620-45130)    

Direktoriaus pavaduotojos

Zita Darulienė (8-652-03035) , Inga Navickienė  (8-611-35854)

Vyriausieji specialistai:

Valdas Šidlauskas (8-652-03008)

Algimantas Dambrauskas (8-652-03055)

Ernesta Balkūnienė (8-652-91865) 

Jūratė Morkūnienė (referentė)  8-652-03041

Rita Lilaitė (personalo specialistė)  8-652-03041

Stasė Rimkevičienė (bazės vedėja)  8-652-03005

Aurelija Kibienė (specialistė ūkio reikalams)  8-652-03066

Karolina Mažučiūnienė (mokesčių už mokslą administravimas)  8-652-03038

Regina Urbaitienė (budinti, Partizanų 180)  8-652-03029

Larisa Trachačiova (budinti, Baršausko 66B)  8-652-03068