Įsakymas dėl mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymo

Reorganizavimo sąrašų aprašas